Hem

 

 

" En stilla vattenyta speglar fullkomlig ro.

Låt den vara din förebild "

Zhuang Zi (369 f.Kr.-298 f.Kr.)

 

 

 

 

 

 

Psykologi & terapi för människa och natur

 

 

Vi blir till som personer i meningsskapande interaktioner med andra människor, med övrigt liv i form av växter och djur, med platser, landskap och ytterst i relation till hela planeten och universum. Känslolivet med affekter som ilska, rädsla, nyfikenhet och glädje är av central betydelse för kvalietén på dessa relationer.

Countrystream

Ekopsykoterapi