Relationell Affektfokuserad Ekoterapi

Countrystream

Ekopsykoterapi

Relationell Affektfokuserad Ekoterapi

 

Relationell Psykoterapi

En relationellt inriktad psykoterapeut är inställd på att vara följeslagare och guide i sin patients ansträngningar att möta och finna mening i psykisk smärta. De nya mellanmänskliga erfarenheter som blir följden av det psykoterapeutiska samarbetet kan göra det möjligt för patienten att reparera och läka personlighetsmässiga följder av tidigare brister i samspelet med andra. Detta leder till en ökad förmåga att förstå och acceptera egna behov av självförverkligande, utan att ge avkall på viljan vara i tillfredsställande relationer till sin omvärld.

 

 

Ekopsykoterapi

Ekoterapi nyttjar din förmåga att uppleva njutning, utmaning, mening och sammanhang i naturen, för att bidra till hälsa och välmående. Välmående kan jämställas med lycka. När vi fungerar i ett tillstånd av välmående, är vi också benägna att vara lyckliga och vice versa. Att se en solnedgång över havet, sitta i en skog med slutna ögon , känna doften av tallskog, dricka vatten från en fjällbäck eller uppleva solens strålar mot kroppen, gör oss delaktiga i naturens estetiska, lugnande och metaforiska egenskaper.

 

Kombinationen relationell affektfokuserad terapi och ekopsykoterapi innebär att du som klient lär dig stabiliserande, lugnande övningar som inledning till bearbetning av svåra känslor, kriser och livsutmaningar; ett förhållningssätt som du kan bära med dig efter avslutad terapi.