Målgrupper

Countrystream

Ekopsykoterapi

Målgrupper

Du kan vända dig till mig om du

-vill prova en terapiform som kombinerar samtal och naturupplevelser för att bemästra psykologiska problem. Det kan handla om depression, ångest, stress och utbärndhet, självbild, relationsproblem, ätstörning, trauma, kris och sorg.

 

-känner oro över den pågående förstörelsen av naturen, artutrotning och klimatförändringar och önskar hjälp med att hantera den känslomässiga innebörden av tillståndet i världen.