Hans Landeström

Den svenska vanan att bilda efternamn med ord som blom, kvist, skog och ström speglar den nära relation vi en gång hade med naturen. Mitt namn, Landeström, leder tankarna till ett vattendrag på landet.

 

 

 

 

 

Psykologi & terapi för människa och natur

Countrystream

Ekopsykoterapi

 

Hans Landeström, har varit verksam som leg. psykolog och psykoterapeut sedan 1998 och arbetar med individualterapi, gruppbehandling och handledning/konsultation i arbetsgrupper och organisationer.

 

Som psykolog är min inriktning relationell, affektfokuserad psykoterapi i kombination med ekopsykoterapi. Mellan 2004 och 2008 arbetade jag på Haga Hälsoträdgård, en trädgårdsterapeutisk anläggning i Solna, där jag började att introducera naturguidad psyoterapi i Sverige.

 

Relationen till vårt allra största sammanhang den globala biosfären är i kris. Klimatförändringar, miljöförstöring orsakade av överkonsumtion och överbefolkning leder till att djurarter utrotas och att hela ekosystem kollapsar. Vi behöver därför en psykologi som hjälper oss att gå i riktning mot en mer hållbar livsstil.