Organisation

Countrystream

Ekopsykoterapi

Tids och kostnadseffektivt arbetsmiljöarbete på vetenskaplig grund

  • Vi inventerar naturomgivningar, med avseende på deras restorativa, läkande kvalitéer i anslutning till arbetsplats, konferens, vidarutbildning, etc och.guidar deltagare till sinnlig och känslomässig kontakt med dessa näraliggande platser.
  • Vi utbildar interna naturcoacher som kan fortsätta att inspirera kollegor att insupa sköna naturintryck på daglig basis.
  • Processledarstöd genom att skapa utrymme för arbetsgrupper att föra dialog och reflektera över värdegrunder utifrån de läkande tillstånd som meditativ vistelse i vacker natur frambringar.

 

Kick off/revitalisering av verksamhetens miljöarbete

Halvdagsseminarium innehållande:

 

  • Uppdatering på forskningsläget gällande klimat och biologisk mångfald.
  • Naturvistelse
  • Guidad utforskning av normer och värderingar som ligger till grund för gruppens/organisationens miljöarbete