Psykoterapi

Countrystream

Ekopsykoterapi

Du är dina relationer. Relationell affektfokuserad terapi handlar om att utforska hur dina band till andra människor (nu och tidigare) påverkar dig som person. Vilka relationer leder till blockering av affekter och negativa känslor? Och motsatsen; vilka relationer gynnar känslomässig frihet och positiva känslor? Den affektfokuserade inriktningen hjälper dig att uppmärksamma, tolerera och reflektera kring egna och andras känslor och därigenom utveckla dina relationer med åtföljande positiva återkopplingsmekanismer. Med genomarbetning av dina affekter ges du möjlighet att på djupet ta ställning till vad som är viktigt för dig i livet.

 

De ekoterapeutiska inslagen handlar om att upptäcka naturen som terapeut och vän. Med början i uppmärksamhets- och perceptionsträning, umgänge med naturelement, flora, fauna, platser och landskap ges du möjlighet att upptäcka vem du är i relation till världen. Det övergripande förhållningssättet är fokusering på upplevelserna i den innevarande stunden. Naturen används både för sin kapacitet att skänka trygghet, lugn och ro och sin förmåga att utmana oss. Att se sig själv speglad i relation till naturen är att öppna upp för en återförtrollad värld, där djur, växter, platser, landskap och kosmos i sin helhet börjar tala till dig.

 

 

Terapisessionerna äger rum utomhus, antingen på en plats som du sett ut eller på en som terapeuten föreslår (det finns även tillgång till terapirum).