Ekopsykologi

en gren inom psykologiämnet som fokuserar på relationen mellan människan och de ekosystem hon ingår i. Den moderna människan i det industrialiserade samhället har i hög grad förlorat kontakten med naturen och ekopsykologin påvisar hur detta påverkar människors hälsa och välmående i negativ riktning, samtidigt som det leder till en utarmning av ekosystemen. För att komma tillrätta med det moderna livets avigsidor för människan och naturen menar ekopsykologer att vi behöver låta oss inspireras av traditionell visdom i äldre kulturer, som levde mer i samklang med naturen.

 

Människan har i alla tider sökt hälsa och välmående genom kontakt med naturen. Det kan ha handlat om att dricka ur heliga källor, ta renande bad, vistas i heliga lundar, bestiga berg, söka kontakt med sitt totemdjur eller finna en meditativ stillhet ute i öknen.

 

 

 

Countrystream

Ekopsykoterapi

Ekopsykologi...